uong nuoc

Tầm quan trọng của uống nước

 10:45 24/09/2015

Giọt nước là sự bắt đầu, bởi lẽ nước là phần tất yếu trong vũ trụ, trong cuộc sống con người và muôn loài muôn vật.