Hỏi đáp

Câu hỏi: SKX có nghĩa là gì
Trả lời:

SKX là viết tắt của ba chữ Sức Khỏe Xanh, xuất phát từ mong muốn của Công ty hướng tới xây dựng một lối sống xanh, hài hòa với thiên nhiên, hướng tới sức khỏe, hạnh phúc và bình an cho mọi người.