• Gạo lức đỏ Red Yeast Rice (Mỹ)

  • Product code: S000897
  • The warranty: Nature's Bounty - Mỹ
  • Price: 480.000 VND
  • Specification: 250 viên
  • Status: In stock
  • Uses: Yeast Gạo đỏ đã được trong chế độ ăn kiêng truyền thống của Trung Quốc trong nhiều thế kỷ
    Hai viên nang chứa 1.200 mg bột gạo nấm men đỏ từ cây Monascus purpureus thực vật Trung Quốc
  • Quantity:
  •         1

gaga

 

No article