• WWB điều hòa kinh nguyệt

  • Product code: S000328
  • The warranty: Organic India - Ấn Độ
  • Price: 260.000 VND
  • Specification: 60 viên/lọ
  • Status: In stock
  • Uses: Cân bằng chu kỳ kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh
  • Quantity:
  •         1

WWB điều hòa kinh nguyệt

Cách dùng

Ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên. Dùng ít nhất 3 tháng. An toàn cho sử dụng lâu dài.

No article