• Hạt kham Argentina 500g (thức ăn cho chim)

  • Product code: S00147
  • The warranty: Argentina
  • Price: 35.000 VND
  • Specification: Túi 500g
  • Status: In stock
  • Uses: Hạt kham dùng làm thức ăn cho chim
  • Quantity:
  •         1

Hạt kham xuất xứ Argentina (Nam Mỹ)

Cung cấp số lượng lớn với giá sỉ

No article