• Hạt hướng dương size nhỏ Argentina 250g (thức ăn cho chim)

  • Product code: S00146
  • The warranty: Argentina
  • Price: 20.000 VND
  • Specification: Túi 250g
  • Status: In stock
  • Uses: Hạt hướng dương size nhỏ làm thức ăn cho chim
  • Quantity:
  •         1

Xuất xứ: Argentina (Nam Mỹ)

Cung cấp số lượng lớn với giá sỉ

No article