• Bắp nổ Argentina 500g (thức ăn cho chim)

  • Product code: S001472
  • The warranty: Argentina
  • Price: 20.000 VND
  • Specification: Túi 500g
  • Status: In stock
  • Uses: Bắp nổ dùng làm thức ăn cho chim
  • Quantity:
  •         1

Bắp nổ dùng làm thức ăn cho chim

Xuất xứ: Argentina

Phân phổi sỉ với số lượng lớn 

No article