Là thức ăn cho chim thú
Hạt kê trắng Mỹ 500g

Hạt kê trắng Mỹ 500g

25.000 VND

Add to cart
Là thức ăn cho chim thú
Hạt kê vàng Argentina 500g
-28%

Hạt kê vàng Argentina 500g

18.000 VND 25.000 VND

Add to cart
Hạt hướng dương làm thức ăn cho chim thú.
Hạt hướng dương ucraina 500g

Hạt hướng dương ucraina 500g

35.000 VND

Add to cart
Bắp nổ dùng làm thức ăn cho chim
Bắp nổ Argentina 500g (thức ăn cho chim)
Hạt láng dùng làm thức ăn cho chim
Hạt láng Argentina 500g (thức ăn cho chim)
Hạt kham dùng làm thức ăn cho chim
Hạt kham Argentina 250g (thức ăn cho chim)
Hạt kham dùng làm thức ăn cho chim
Hạt kham Argentina 500g (thức ăn cho chim)
Hạt hướng dương size nhỏ làm thức ăn cho chim
Hạt hướng dương size nhỏ Argentina 250g (thức ăn cho chim)
Hạt hướng dương size nhỏ làm thức ăn cho chim
Hạt hướng dương size nhỏ  Argentina 500g