• Gạo sạch hữu cơ bịch 3kg (Cambodia)

 • Product code: 001GSHC01
 • The warranty: Cambodia
 • Price: 45.000 VND
 • Specification:
 • Status: Out of stock
 • Uses: Gạo sạch hữu cơ không dùng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học
  Hạt cơm để qua đêm vẫn ngọt và lâu thiu
  Gạo sạch dễ tiêu, nhẹ nhàng, khỏe người
 • Quantity:
 •         1

Gạo sạch hữu cơ có nguồn gốc từ Campuchia do cửa hàng SKX phân phối.

 • Gieo trồng bằng giống lúa 6 tháng
 • Không sử dụng phân bón hóa học
 • Không sử dụng thước trừ sâu.

 

Một số đặc điểm nhận biết gạo sạch không dùng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học.

 • Hạt cơm để qua đêm vẫn mềm ngọt và lâu thiu do không sử dụng phân hóa học khi gieo trồng
 • Thời gian gieo trồng 06 tháng (gạo bình thường chỉ 03 tháng)
 • Gạo sạch, dễ tiêu, nhẹ nhàng, khỏe người (người ăn thực phẩm sạch và người già cả dễ nhận ra đặc điểm này)
 • Gạo dễ hấp dẫn loài kiến (do không sử dụng thuốc trừ sâu và chất bảo quản)

 

No article